18 Years Factory Eu Ac Plug - Brazilian NBR 14136 UC 2P+T 20A 250V Extension Cord – ZHENGBIAO

CG142/CG142R
20A 250V
UC 2P+T Extension cord without shutter
3×1.0 H05VV-F 12A
3X1.5 H05VV-F 16A
3×2.5 H05VV-F 20A


  • 18 Years Factory Eu Ac Plug - Brazilian NBR 14136 UC 2P+T 20A 250V Extension Cord – ZHENGBIAO Related Video: